Recht op afbeelding

Foto's nemen en verspreiden

De 'Digitale lente' is een evenement dat toegankelijk is voor iedereen (gratis toegang).

Tijdens het evenement worden er foto's genomen die ter promotie worden verspreid op:

  • Google Foto's
  • Andere media (bv.: brochures, newsletter, sociale media, kranten, …)

Verwerking van fotografisch materiaal

Visit.Brussels is de verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie omtrent het privacybeleid van Visit is beschikbaar op: https://visit.brussels/nl/article/privacy-policy

De genomen en gepubliceerde foto's worden gebruikt voor communicatie- en promotiedoeleinden in verband met het 'I Love Science'-festival.

De foto's worden niet verkocht aan derden. Visit. Brussels, eigenaar van de foto's, staat hiertoe garant.

Ze worden opgeslagen op de infrastructuur van Visit.Brussels voor een periode van tien jaar.

De foto's kunnen worden doorgegeven aan:

  • Google Foto's (US) – Dit product is eigendom van Google, dat zijn eigen privacybeleid heeft: https://policies.google.com/privacy. Visit gebruikt die tool om op een gemakkelijke manier toegang te bieden tot de foto's. Visit verzamelt hiermee geen directe of indirecte persoonsgegevens.
  • De verschillende sociale media die worden beheerd door Visit in het kader van promotionele acties omtrent het festival.
  • Derden (bv.: journalisten), enkel voor promotiedoeleinden.

Uw rechten

Rechtsleer en rechtspraak zijn het er grotendeels over eens dat wanneer een persoon zich in de openbaarheid begeeft, bijvoorbeeld op een publieke plaats, hij/zij stilzwijgende toestemming geeft. Die toestemming wordt afgeleid uit de feitelijke omstandigheden. Wanneer afbeeldingen van een menigte worden genomen, is er in principe ook geen toelating nodig.

Wanneer u echter het voornaamste onderwerp bent van een foto, zelfs als het voornaamste doel daarbij is om de activiteiten en sfeer op het festival 'weer te geven', hebt u het recht om zich hiertegen te verzetten:

  • bij het nemen van foto en/of
  • bij de verspreiding ervan.

U kunt uw bezwaar tegen een foto te kennen geven meteen tijdens het evenement of achteraf door een mail te sturen naar dataprivacy@visit.brussels.

Ter herinnering: voor kinderen jonger dan 14 jaar is de ouderlijke toestemming vereist voor het nemen en verspreiden van foto's.

Voor meer informatie over dit onderwerp: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/recht-op-afbeelding